شرایط فروش اقساطی موتورسیکلت

انواع موتور سیکلت اقساطی هر نوع موتور 50 درصد نقد الباقی با چک تا 12 ماه

موتورسیکلت

پیش پرداخت

الباقی 12 ماهه 

شرایط فروش

هوندا 125  12.000.000تومان 1.250.000 تومان فقط چک کارمندی
هوندا 200 15.000.000تومان 1.250.000تومان فقط چک کارمندی
طرح کلیک کویر
 25.000.000تومان 2.350.000تومان
فقط چک کارمندی
هوندا cc150  14.000.000تومان 1.250.000تومان فقط چک کارمندی
 طرح کلیک دینو
22.000.000 تومان 2.200.000تومان فقط چک کارمندی